Bytové domy

Nabízíme řešení na míru přímo pro Váš bytový dům, proto si můžete sami nebo ve spolupráci s naším odborníkem vybrat technologii, která bude vyhovovyt Vašim potřebám a možnostem.

Absorpční tepelná čerpadla systému vzduch – voda: pracují na principu spalování zemního plynu. Zemní plyn je v současné době nejlacinější primární energie a je relativně dostupný ve většině našich obývaných aglomerací ve městech a obcích. Pro provoz naší technologie postačí nízkotlaký plynový rozvod (NTL plynovod) a elektro jistič o velikosti 24 (A). Současně je provedena akustická vestavba, do které je tepelné čerpadlo umístěno aby nedocházelo k překročení hlukových limitů. Absorpční tepelná čerpadla jsou doplněna kondenzačními plynovými kotli. Celý zdroj tepla je pak instalován buď na střeše bytového domu nebo ve sklepních prostorách domu (prostory kočárkáren, prádelen, mandloven apod.).

Kompresorová tepelná čerpadla systém vzduch – voda: pracují na principu pohonu kompresoru elektrickou energií. Cena el.energie je v současné době poněkud méně příznivá oproti ceně zemního plynu. Sestava kompresorových tepelných čerpadel bývá instalována v místě, kde se nenachází zemní plyn. Instalace probíhá obdobně, tedy buď na střechu objektu nebo do sklepních prostor objektu jako v předcházejícím případě. Opět je provedena akustická vestavba pro splnění hlukových limitů. Strojovny bývají doplněny elektrokotly jako druhým (bivalentním) zdrojem tepla.

Plynové kondenzační kotelny: jsou alternativou pro objekty, kde není možné provést instalaci ani jednoho typu tepelných čerpadel, nebo pro objekty, které požadují pouze toto řešení jako samostatný zdroj tepla. Plynové kondenzační kotle pracují v dlouhodobém hledisku s účinností nižší oproti předcházejícím zdrojům tepla (absorpčním tepelným čerpadlům a kompresorovým tepelným čerpadlům) asi o 20 – 25 %. Proto je vždy výhodné využít absorpční tepelná čerpadla jako hlavní zdroj tepla a až následně je alternovat dalšími technologiemi.