Absorpční (plynová) tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle

  • kompletní sestava absorbčních (plynových) tepelných čerpadel a kondenzačních plynových kotlů (bivalrentní zdroj) vč. regulace, AKU nádrže, rozvodů, elektroinstalace, armatur...
  • projektová dokumentace k provedení navržené technologie
  • vyřízení stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí
  • 24 h servis kompletního díla
  • možnost provozování a obsluhy
  • pomoc s financováním
  • palivo - zemní plyn

Plynová tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle