Servisní služby

Servisní služby provádíme na základě řádné smlouvy o poskytování servisních služeb.

Součástí servisních prací je:

 • zajištění revizí plynových zařízení
 • zajištění revizí komínů
 • zajištění revizí TNS
 • zajištění revizí elektro
 • měření emisí
 • vizuální kontrola strojovny
 • vytváření podkladů pro závěrečné vyúčtování tepla a TV
 • řízení chodu strojovny dle kvantitativních a kvalitativních požadavků objednatele
 • preventivní údržba kompletní technologie (čištění filtrů, periodická kontrola funkce zpětných klapek, pojišťovacích ventilů a bezpečnostní výstroje tepelného zdroje, teploměrů, čidel a souvisejících armatur)
 • průběžná optimalizace nastavených parametrů
 • vedení provozního deníku
 • výměny agregátů v záruční lhůtě
 • provádění činností v souladu s energetickým zákonem a zákonech o ochraně ovzduší
 • monitoring 24 hod/den