Nezávislé zdroje tepla a ohřevu TUV

  • Kompletní dodávka zdroje vytápění a ohřevu TUV v bytových a panelových domech, kde topným zdrojem je plyn.
  • Dodáváme a provozujeme lokální zdroje tepla a ohřevu teplé vody sestavené jako strojovna absorpčních tepelných čerpadel a kondenzačních plynových kotlů a to ve vnitřním i venkovním provedení , která nejefektivněji zhodnocují primární palivo.
  • Dodáváme a provozujeme lokální zdroje tepla a ohřevu teplé vody sestavené jako strojovna kondenzačních plynových kotlů.
  • Kompletní dodávka zdroje vytápění a ohřevu TUV v bytových a panelových domech, kde topným zdrojem je elektrická energie.
  • Dodáváme a provozujeme lokální zdroje tepla a ohřevu teplé vody sestavené jako strojovna kompresorových tepelných čerpadel a elektrických kotlů a to ve vnitřním provedení.
  • Kompletní technologie zdroje je zpravidla nezávisle umístěna v objektech nebo vedle nich.

Strojovna absorpčních tepelných čerpadel a kondenzačních plynových kotlů

Strojovna  absorpčních  tepelných čerpadel a kondenzačních plynových kotlů

Strojovna kondenzačních plynových kotlů

Strojovna  absorpčních  tepelných čerpadel a kondenzačních plynových kotlů