Spustili jsme 51 strojoven

akce „Sídliště SEVER Česká Lípa“

Cena tepla od CZT pro rok 2013v objektech společnosti CPI BYTY a.s. v České Lípě činila bez DPH 610,90 Kč/GJ. S použitím nové technologie soustavy tepelných čarpadel, kde v každém bytovém domě je vlastní strojovna a tudíž zdroj tepla a teplé užitkové  vody činí současná cena tepla bez DPH 514,– Kč/GJ .

Tímto vznikla úspora pro každého odběratele tepla a teplé užitkové vody v bytovém domě cca 19 % nákladů. Při ročních nákladech na teplo v celé lokalitě ve výši 45 889 tis. Kč (včetně DPH) a celkové vytápěné ploše o rozměrech 98 557 m2 jsou měrné náklady na m2 plochy 465,61 Kč. Po změně způsobu zásobování teplem jdou tyto náklady 377,14 Kč na m2. Rozdíl tedy je 88,47 Kč na m2 vytápěné podlahové plochy.

Technologií tepelných čerpadel  vytápíme v současné době 51 bytových (panelových) domů v České Lípě. Znamená to, že jsme během devíti měsíců postavili 51 kotelen, z nichž každá zásobuje teplem a teplou vodou panelový dům v němž je instalována. Takto jednoduše jsme eliminovali tepelné ztráty. Zásobujeme teplem cca 1700 bytů v České Lípě což činní cca 50 000 GJ/rok.

Každá naše kotelna je elektronicky vizualizovaná a tudíž můžeme a také sledujeme její chod 24 hod denně 7 dní v týdnu. Vizualizace nám umožňuje reagovat na jakékoli výkyvy a tak zajistit hladký chod strojoven tepelných čerpadel. Na základě požadavku začneme topit kdykoli dle Vašich potřeb což je nepochybně výhodou tohoto řešení. Nemusíte čekat, až začne topná sezóna.

I Váš panelový či bytový dům může být vytápěn technologií tepelných čerpadel.