Služby

Nabízíme řešení na míru přímo pro Váš bytový dům, proto si můžete sami nebo ve spolupráci s naším odborníkem vybrat technologii, která bude vyhovovyt Vašim potřebám a možnostem.

 

 

Instalujeme tepelná čerpadla vzduch-voda v kombinaci s vaším stávajícím zdrojem tepla ( plynové kotle , domovní předávací stanice apod. ) a  v hybridním provozu efektivně díky regulaci využíváte  lacinější z právě dostupných energií ( zemní plyn nebo el.energie..) .Doplnění této sestavy o fotovoltaickou elektrárnu představuje krok k energetické nezávislosti objektu .  Solární panely či využití odpadního tepla v domě přispívají  k dalšímu snižení nákladů na vytápění a ohřev TV .

 

K podpoře instalace našich technologií zajišťujeme našim zákazníkům i dodávky plynu a elektrické energie. 

Bytové domy

Nezávislé zdroje tepla a ohřevu TUV

Provoz a údržba

Servisní služby

Zajišťujeme nepřetržitou servisní službu 24/7 na základě smlouvy o poskytování servisu , provoz zdroje tepla ve vašem domě se tak stává součástí našeho NON STOP dispečinku.

Kombinace tepelných čerpadel  pro vytápění  a ohřev TV v hybridním provozu se stávajícím zdrojem tepla vhodně doplněná o fotovoltaickou elektrárnu či solární panely představuje energetickou nezávislost pro váš bytový dům do budoucna .

Nezávislé zdroje tepla a ohřevu TUV

Nezávislé zdroje tepla a ohřevu TUV

Projekty byly podpořeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Chelys s.r.o.

Kašparova 73
463 12 Liberec – Vesec

IČ: 28811631

Copyright © 2022 Chelys s.r.o. Všechna práva vyhrazena

EU

Předmětem projektu je posílení výroby energie z OZE, konkrétně instalace tepelných čerpadel v rámci energetického hospodářství provozovaného společností Chelys s.r.o.

Účelem realizace projektu je provést energeticky úsporná opatření s využitím OZE, konkrétně dojde k instalaci hybridních tepelných čerpadel, čímž dojde ke snížení nákladů na dodávku tepla a posílení využití OZE. Projekt je realizován v rámci tepelného hospodářství provozovaného firmou Chelys s.r.o. ve výše uvedených objektech v Ústí nad Labem. Projekt rovněž přispívá ke zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Realizací projektu dojde rovněž ke snížení nákladů na provoz tepelného hospodářství a zároveň dojde k omezení negativních dopadů na životní prostředí a omezení produkce znečišťujících látek a emisí CO2 do ovzduší.