Bytové domy
Tepelná čerpadla
Plynové kotelny
Fotovoltaické elektrárny
Solární panely
Tepelná čerpadla pro odpadní teplo
Previous
Next

O nás

Společnost CHELYS s.r.o. se opírá o mnohaleté zkušenosti z realizovaných zdrojů tepla pro bytové a panelové domy , kterých postavila a provozuje více než 110 na území České republiky.

 

CHELYS s.r.o. Vám vypracuje  studii instalace nového zdroje tepla vč. vyčíslení úspor nákladů na vytápění a zhotoví  kompletní projektovou dokumentaci k provedení stavby. Zpracuje podklady pro řízení se státní správou a příslušnými úřady a na základě plné moci vede kompletní agendu pro stavební řízení.

 

Instalujeme a provozujeme kompletní technologii nového zdroje tepla  (tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny , solární panely , plynové kondenzační kotle a ostatní komponenty potřebné pro realizaci strojovny).

Navrhujeme optimální technická řešení , financujeme instalace a provoz , dodáváme teplo do vašich objektů jako licencovaný a koncesovaný subjekt  .

S námi ušetříte za topení a ohřev TV

Chcete zlepšit vytápění vašeho domu? Chcete mít levnější topení a teplou vodu?

Chcete i vy platit za topení a teplou užitkovou vodu méně?

Pak jste tu správně na stránkách naší firmy Chelys s.r.o.

Nabízíme Vám řešení s tepelnými čerpadly , fotovoltaickými elektrárnami , solárními panely a technologiemi využívající odpadní teplo vedoucími k úsporám  nákladů na vytápění oproti současnému zdroji energie.

Naše technologie

Projekty byly podpořeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Chelys s.r.o.

Kašparova 73
463 12 Liberec – Vesec

IČ: 28811631

Copyright © 2022 Chelys s.r.o. Všechna práva vyhrazena

EU

Předmětem projektu je posílení výroby energie z OZE, konkrétně instalace tepelných čerpadel v rámci energetického hospodářství provozovaného společností Chelys s.r.o.

Účelem realizace projektu je provést energeticky úsporná opatření s využitím OZE, konkrétně dojde k instalaci hybridních tepelných čerpadel, čímž dojde ke snížení nákladů na dodávku tepla a posílení využití OZE. Projekt je realizován v rámci tepelného hospodářství provozovaného firmou Chelys s.r.o. ve výše uvedených objektech v Ústí nad Labem. Projekt rovněž přispívá ke zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Realizací projektu dojde rovněž ke snížení nákladů na provoz tepelného hospodářství a zároveň dojde k omezení negativních dopadů na životní prostředí a omezení produkce znečišťujících látek a emisí CO2 do ovzduší.