Reference

Tepelná čerpadla vzduch-voda v hybridním provozu s plynovými kotly pro 51 bytových domů v České Lípě.

 

Tepelná čerpadla vzduch – voda s elektrokotly pro bytové domy v Liberci  , Frýdlantu , Mnichově Hradišti , Jablonci nad Nisou , Klatovech…

 

Tepelná čerpadla vzduch – voda v hybridním provozu s výměníkovými stanicemi pro 31 domů v Ústí nad Labem.

 

Tepelná čerpadla voda – voda využívající odpadní teplo kondenzátu z předávacích stanic pára-voda v domech v Ústí nad Labem…

Sídliště SEVER Česká Lípa – 51 strojoven:

Liberec:

Pilotní referenční projekt:

Projekty byly podpořeny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Chelys s.r.o.

Kašparova 73
463 12 Liberec – Vesec

IČ: 28811631

Copyright © 2022 Chelys s.r.o. Všechna práva vyhrazena

EU

Předmětem projektu je posílení výroby energie z OZE, konkrétně instalace tepelných čerpadel v rámci energetického hospodářství provozovaného společností Chelys s.r.o.

Účelem realizace projektu je provést energeticky úsporná opatření s využitím OZE, konkrétně dojde k instalaci hybridních tepelných čerpadel, čímž dojde ke snížení nákladů na dodávku tepla a posílení využití OZE. Projekt je realizován v rámci tepelného hospodářství provozovaného firmou Chelys s.r.o. ve výše uvedených objektech v Ústí nad Labem. Projekt rovněž přispívá ke zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR. Realizací projektu dojde rovněž ke snížení nákladů na provoz tepelného hospodářství a zároveň dojde k omezení negativních dopadů na životní prostředí a omezení produkce znečišťujících látek a emisí CO2 do ovzduší.